Om företaget

Östergötland är känd för sin vackra natur, Göta Kanal, Glass i världsklass, framgångsrika företag inom alla branscher och områden, en rik historia, god företagsanda och hållbarhets tänkande. Där upptäckte vi mångfald av möjligheter samt potential för framgångsrik företagande. Vårt företagande bygger på denna hållbarhetstänkande, allt från gårdar där vi hämtar vår mjölk till våra slutprodukter.

Östergötland är känd för sin vackra natur, Göta Kanal, Glass i världsklass, framgångsrika företag inom alla branscher och områden, en rik historia, god företagsanda och hållbarhets tänkande. Där upptäckte vi mångfald av möjligheter samt potential för framgångsrik företagande. Vårt företagande bygger på denna hållbarhetstänkande, allt från gårdar där vi hämtar vår mjölk till våra slutprodukter.